Het opvangplan

Het opvangplan staat omschreven in de opvangovereenkomst. Dit zijn de dagen en de uren dat uw kindje naar de opvang zal komen. Het is belangrijk deze zo realistisch mogelijk te noteren. Op basis daarvan kunnen wij bepalen hoeveel kindjes er die dagen bij ons terecht kunnen. Ook de startdatum is heel belangrijk en bindend. Denk dus vooraf na of u eventueel ouderschapsverlof zal nemen.

De ouders betalen het inkomenstarief voor de dagen dat ze gereserveerd hebben. De kinderen die komen volgens een vast opvangplan moeten voor 15de van de maand hun opvangdagen doorsturen via het programma ‘GIMME’. Deze opvangdagen zullen ook betaald moeten worden.

Wij houden eraan dat de kinderen minimaal 3 volle dagen per week komen naar de opvang, ook in geval van werkonderbreking van de ouders: zwangerschapsverlof, werkloosheid, loopbaanonderbreking, … Dit om kinderen en begeleiders de kans te geven elkaar goed te leren kennen en het contact te onderhouden op een prettige manier. De ervaring leert dat kinderen die minder in het kinderdagverblijf komen vaak kampen met aanpassingsproblemen.

De kinderen die volgens een flexibel opvangplan ( ouders werken in shiften) komen naar kinderdagverblijf Pagaddertje moet de opvangdagen voor de 15de van de maand doorsturen via het programma ‘ GIMME’. De kinderen moeten minimum 12 dagen per maand komen naar de opvang. Dient u het opvangplan te laat in, kunnen wij geen plaats voor die dagen garanderen.