Dagprijs

Wij werken volgens het IKG-systeem (inkomensgerelateerd) van Kind en Gezin. De dagprijs van de opvang wordt daardoor vastgesteld op basis van het inkomen van het gezin. De effectief te betalen bijdrage staat in verhouding tot de verblijfsduur van het kind in de opvang.

  • Halve dag: verblijf van maximum 5 uur, 1 maaltijd inbegrepen
  • Volle dag: verblijf van meer dan 5 uur, 2 maaltijden inbegrepen

Er worden nog bijkomende kosten aangerekend voor:

  • Administratie: 3.83 euro per maand
  • Afvalverwerking: 0.32 cent per opvangdag
  • Verzorgingsproducten: 0.05 cent per opvangdag
  • Kinderen die voor openingstijd en na sluitingstijd aanwezig zijn in de opvang zullen een meerprijs van 25 euro per uur

Kindcode
Bij de start van de opvang vraagt u een kindcode aan bij Kind en Gezin. Dit kan ofwel via de website van Kind en Gezin, ofwel via de K&G-lijn: 078/150.100. Nadat u deze heeft aangevraagd, krijgt u documenten toegestuurd. Daarbij zal een “attest inkomenstarief kinderopvang” zitten. Dit attest dient u aan ons te bezorgen. Daarop staat het bedrag dat wij zullen aanrekenen per opvangdag.

Factuartie
Maandelijks ontvangt u van ons een factuur waarop de opvangdagen aangerekend worden. Wij zullen zeer streng toezien dat aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan.

Hiervoor maken we enkele duidelijke afspraken:

 • U ontvangt de factuur uiterlijk op de 5e dag van de volgende maand
 • Wij hebben uiterlijk op de 20’ste van die maand uw betaling ontvangen.
 • Indien we de 20’ste geen betaling ontvangen hebben, ontvangt u een herinneringsbrief waarbij €5,00 herinneringskost wordt aangerekend.
 • Wanneer we tegen de 1e opvangdag van de volgende maand geen betaling ontvangen hebben, wordt de opvang stopgezet tot de factuur vereffend is!!
 • Facturen worden steeds via mail doorgestuurd!