Hallo!

Kinderdagverblijf Pagaddertje is een zelfstandig kinderdagverblijf dat sinds juni 2008 opvang biedt aan kindjes tussen 3 maand en 3 jaar. Het Pagaddertje heeft plaats voor 25 kindjes.

Wij zijn ons ervan bewust dat uw kindje een groot deel van de zo belangrijke eerste levensjaren bij ons doorbrengt. Wij zullen uw kindje dan ook met heel veel liefde opvangen en er alles aan doen om deze fase zo fijn mogelijk te laten verlopen. Op deze website vindt u de algemene informatie over ons kinderdagverblijf.

Openingsuren

Het kinderdagverblijf is open:

  • maandag tot vrijdag van: 7u tot 18u

We hebben er bewust voor gekozen om in onze openingsuren een evenwicht te zoeken waarbij de rust en de regelmaat van het jonge kind centraal staan, alsook de verwachtingen van de aansluiting van de kinderopvang op de arbeidsmarkt. We zijn er ons bewust van dat dit een extra inspanning vraagt van de ouders maar ten goede komt van de kinderen. Om dezelfde reden én om onze eigen draagkracht en balans werk/gezin te bewaken, sluiten wij 1 week gedurende de paas -,herfst – en  kerstvakantie. Tijdens de zomervakantie is de opvang twee weken gesloten.